picture

V�tejte, tyto str�nky obsahuj� mnoho kr�tk�ch �l�nk� roz�azen�ch do r�zn�ch typ�.
Ne�ekejte �l�nky na celou str�nku. Zde jsou pouze kr�tk� �l�nky s mnoha zaj�mavostmi. P�estanou-li v�s bavit �l�nky, m�ete si proj�t rubriku se super vtipy!

Posledn� 3 vlo�en� �l�nky

Otzky a odpovdi - skafandry (Technika)

Otzky a odpovdi - skafandry 1. Kolik stoj jeden skafandr? Uvd se zhruba 2 000 000 dolar za americk skafandr EMU pro vstupy do vesmru. 2. Kolikrt se me ve vesmru skafandr pout, aby to bylo bezpen? Pokud mluvme o skafandrech urench pro vstup do volnho vesmru, americk EMU se me pout 25krt, rusk Or...
P�e��st cel� �l�nek �

Rychlosti a zajmavosti - lidsk tlo (Zajmavost)

Rychlosti a zajmavosti - lidsk tlo Krev tee rychlost 2 km/hod Kchn dosahuje rychlosti a 170km/hod Pi kaln vydechujeme vzduch rychlost 100km/hod Vzruchy mezi bukami v mozku dosahuj rychlosti 300km/hod Pi ejakulaci m spermie rychlost 45km/minutu Spermie pomoc biku vyvol rychlost a 200metr/hod P...
P�e��st cel� �l�nek �

Spravedlnost vdycky zvtz (Legrace)

Spravedlnost vdycky zvtz Zan jednn o stanoven kauce. 18let Amerianka Penelope Sotov je podezel z dren drog. ,,Kauce je 5000 dolar, oznamuje v noru 2013 pi prvnm slyen soudce Jorge Rodriguez-Chomat. Dvku to rozl. ,,Tak to teda dk! Adios! rozlou se nezdvoile a m pry. Soudce se obrt na justi...
P�e��st cel� �l�nek �

 

Posledn� 2 vlo�en� vtipy

koln vlet

,,Tak jak bylo na kolnm vlet? vyzvd maminka od sv dcery, kter se vrtila dom. ,,Senzan, nejkrsnj vlet, js dceruka. ,,Hned rno spadla pan uitelka do propasti a museli jsme n...
P�e��st cel� vtip �

Smutn s Ferrari

Jdou ti chlapi do nebe a dostanou auto podle toho, jak byli vrn sv en. Prvn dostane trabanta, druh fbii a tet Ferrari. Po pl roce potkaj prvn dva toho tetho, jak smutn sed na lvce, ...
P�e��st cel� vtip �

 

picture

Krtk lnky Aladyreg

Mt chu na dvku zajmavost?